Werkwijze

beschadigde autoTaxatie
Nadat uw auto is afgeleverd zal er een taxatie worden gemaakt van de schade. Na de taxatie worden de herstelwerrkzaamheden direct ingepland en ontvangt u (indien nodig) vervangend vervoer.

Demontage
Uw auto wordt vervolgen op de juiste plekken gedemonteerd en klaar gemaakt voor herstel.

Plaatwerk
Aan de hand van moderne technieken worden deuken verwijderd en beschadigde onderdelen hersteld.sjaak werken

Voorbewerking
Onze schade specialisten gaan vervolgen me het plaatwerk van de auto in lagen opvullen, prepareren en egaliseren.

Spuiten
Vervolgens wordt uw auto in de speciale kabine van Sjaak Henken voorzien van exact de juiste kleur lak.

gemaakte-auto1Monteren
Na het spuiten wordt uw auto afgemonteerd; alle onderdelen worden goed gemonteerd op uw auto.

Wassen
Uw auto wordt uitvoerig gecontroleerd, helemaal gewassen en klaar gemaakt voor aflevering.

Aflevering 
Uw auto wordt volledig hersteld aan u afgeleverd.